7.12.2018 Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

V pátek 7.12.2018 proběhlo v Nemocnici ve Zlíně v budově č. 48 školení rodinných pečovatelů. Školení se zúčastnili členové 4 rodin.

Jednalo se o praktický nácvik dovedností, které jsou v péči o ležícího člověka základem, s využitím dostupných pomůcek. Rodinní příslušníci si odnesli také praktické informace, jak tyto pomůcky obstarat. Odpověděli jsme také na různé dotazy.

Na školení přišli pečující, kteří se již doma starají o příbuzného, ale i o rodiny, kteří se v této situaci ocitli najednou.

Zveme všechny zájemce na další setkání, které proběhne 15.2.2018 od 16 hod v suterénu budovy č. 48 ve výukovém sále.