29.8. a 5.9. proběhlo setkání v Českém Těšíně a ve Frýdku Místku

29.8. proběhlo setkání s rodinnými pečovateli v Nemocnici Český Těšín. Školení se zúčastnilo 5 rodin, které se starají o své blízké v rodinném prostředí.

5.9. proběhlo setkání s rodinnými pečovateli v Léčebně dlouhodobě nemocných Gaudium ve Frýdku-Místku. Tohoto setkání se účastnily 4 rodiny.

Ze  setkání si odnesli praktické rady a také nové dovednosti pro péči na lůžku. Vyzkoušeli si prakticky využití pomůcek, které jim usnadní péči doma.