Informace:

Na konci května se uskutečnilo školení rodinných pečovatelů ve
vsetínské nemocnici.

Školení se zúčastnili zástupci 6 rodin, kteří si odnesli praktické
informace o péči doma.

Další školení v měsíci červnu jsou zrušena.

Aktuální kalendář akcí, které budeme pořádat na podzim, se právě
domlouvá s nemocnicemi a LDN.